Woningen van hout

De oplossing voor de Nederlandse woningbouw is de bouw van houten woningen. We kunnen 30 miljoen woningen van hout bouwen met de 300 miljoen m3 aanplant en groei van nieuw hout, waar we in Nederland en Europa voor gezorgd hebben. Aldus Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar klimaat en duurzaamheid.

Circulair bouwen

In 2050 zullen we in Nederland en in Europa klimaatneutraal moeten zijn. Dat heeft gevolgen voor de bouw van o.a. woningen. Bij de productie van beton, baksteen, binnenwanden van kalkzandsteen en dakpannen komt veel CO2 vrij. Wanneer we huizen circulair gaan bouwen verlaagt de uitstoot van CO2 enorm. Er zijn drie manieren om dat te doen. 1. Dump bouwmaterialen niet op de afvalberg maar verwerk deze opnieuw 2. Verwerk het afval van beton, staal, steen en kunststoffen tot nieuwe grondstoffen 3. Gebruik materialen die oneindig beschikbaar ofwel herbruikbaar zijn, zoals hout, bamboe, riet, vlas, hennep en lisdodde.

De nadelen van hout, zoals houtrot, kunnen voorkomen worden door het materiaal opnieuw te bewerken. Door middel van het acetyleren met azijn of het platoniseren met water, waarbij hout eerst gekookt en dan gebakken wordt, ontstaat een heel harde houtsoort, die gelijk is aan tropisch hardhout. De energie, die deze methoden kost, is slechts een fractie van die van andere productieprocessen.

10 m3 hout voor één woning

Met de 300 miljoen m3 aanplant en groei van nieuw hout kunnen we jaarlijks dus een enorme hoeveelheid woningen bouwen. Houten woningen zijn duurzaam, hebben een geweldige isolerende werking en kunnen in vele architectonische vormen uitgevoerd worden. Wanneer de voorbereiding van het ontwerp en de productie van de bouwmaterialen vooraf slim gepland worden, kan de bouwperiode heel kort zijn.

Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar klimaat en duurzaamheid, legt het in de volgende video nog eens logisch uit. Hoe mooi zou het zijn als we het woningtekort op een snelle en verantwoorde wijze kunnen inhalen. Daarbij zijn houten woningen zeer fraai en in alle opzichten duurzaam.

Levensloop bestendig bouwen

Bij Instyling zijn we op zoek gegaan naar bouwondernemingen die houten woningen produceren en kunnen inspelen op de groeiende vraag naar duurzaam gebouwde huizen, die tevens snel leverbaar zijn. Een aantal bouwondernemingen springt goed in op de vraag naar woningen voor specifieke groepen. De 55-plus doelgroep geeft met name aan dat er behoefte is aan levensloopbestendig wonen voor de lange termijn. Ook senioren willen zelfstandig wonen in een kleinere woning, en dan op een beschermde en mooie plek, eventueel samen met hun kinderen. Beide doelgroepen zullen een huis achterlaten dat geschikt is voor een gezin. Tevens hebben we de doelgroep jonge starters, die graag in aanmerking willen komen voor een betaalbare zelfstandige woning.

Doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd als we inspelen op de vraag met de ontwikkeling van passende woningen. Instyling is profielen gaan opstellen en gaan zoeken naar woningbouwers die meewerken aan nieuwe ontwikkelingen voor de eerder genoemde doelgroepen jonge starters, 55-plussers en senioren. Door krachten te bundelen ontstaan creatieve woningontwerpen, die vloeien in de natuur en voorzien zijn van de gemakken, die men prefereert.

Bouwen met of zonder bouwvergunning

Er wordt veel gepubliceerd over mantelzorgwoningen, die met of zonder bouwvergunning geplaatst kunnen worden op een grondstuk dat in bezit is van bijvoorbeeld de kinderen. Onvergund bouwen wil zeggen dat de status van mantelzorgwoning in stand moet blijven, ook wanneer de ouder(s) er niet meer wonen. Dit bijgebouw zou op termijn ook geschikt kunnen zijn voor een andere functie, maar in dat geval is een bouwvergunning noodzakelijk. Is er onvergund gebouwd dan zullen voorzieningen in de mantelzorgwoning, zoals een keuken en sanitair, verwijderd moeten worden, zodra het gebouw een andere bestemming heeft.

Meewerkende gemeenten

Meerdere gemeenten zijn zich ervan bewust dat doorstroming op de woningmarkt een nieuwe aanpak van grondverdeling en -toekenning vereist. Ook de startende woninggebruiker wil dat er kansen voor eigen woningbezit gecreëerd worden. Inmiddels zijn er meerdere gemeenten die meedenken over deze behoefte en zelfs al kansen bieden door grond uit te geven, die onder specifieke voorwaarden aangekocht en bebouwd mag worden. Een groot deel van de groeiende groep 55-plussers wil graag vrijstaand wonen op een kleine kavel die omringd is door de natuur.

Starterswoning

Een van de samenwerkende bouwondernemingen heeft een efficiënt ingedeelde modulaire starterswoning ontworpen, die naar persoonlijke wens samen te stellen is. Dat wil zeggen dat de basisvorm 50 m2 groot is, deze uit te breiden is naar 61 m2. De gevelbekleding, vloerafwerking, wandkleuren, keuken en sanitair kunnen gekozen worden uit een pakket van materialen. De woning wordt opgeleverd inclusief een energiezuinig verwarmings-, koel- en ventilatiesysteem, is onderhoudsarm en voorzien van HR++ glas.

De levertijd van deze starterswoning is kort mits er grond beschikbaar is. De bouw wordt onder persoonlijke begeleiding verzorgd van A tot Z. De prijs voor een dergelijke woning begint bij €115.000,00 incl. BTW en is uit te breiden tot €166.000,00. De kosten voor vergunning, grondwerk, fundering, transport en plaatsing kunnen pas in een later stadium geschat worden, maar houd rekening met €12.500 tot €20.000 inclusief BTW. De aanleg van alle nutsvoorzieningen en de aanschaf van zonnepanelen zijn optioneel.

De levensloopwoning

Een vrijstaande toekomstgerichte woning, die geheel gelijkvloers is, gericht is op woongemak alsook een stukje natuur binnenhaalt, kan ideaal zijn voor mensen die de royale gezinswoning willen verruilen voor zorgeloos, praktisch, stijlvol wonen. SR Style Living is ontstaan met een praktische visie op de toekomst en de missie dat levensloopbestendig wonen ruimte geeft om te genieten van meer vrije tijd. Omdat we bij Instyling overtuigd zijn van circulair bouwen en passende woningontwerpen een creatieve oplossing zijn voor een ouder wordende bevolkingsgroep, is de SR Style levensloopwoning ontwikkeld.

Innovaties in de bouwwereld

Een houten woning heeft een levensduur van minimaal 50 tot wel 150 jaar wanneer het hout goed onderhouden wordt. Houtveredelingsproducten worden steeds beter en milieuvriendelijker. Het besef dat natuur en milieu beschermd moeten worden is bij veel partijen een uitdaging om nog innovatiever te werk te gaan. De consument is door stijgende prijzen en moeilijk leverbare grondstoffen ook spaarzamer en bewuster gaan leven. Voor het verwarmen en koelen van woningen zijn steeds betere oplossingen gekomen die voldoen aan de BENG (bijna energie neutraal gebouw) norm. Voor woningbouwers is deze nieuwe norm een uitdaging, maar daar blijkt goed op ingespeeld te worden.

Instyling is in gesprek met diverse ervaren bouwondernemingen die duurzame houtbouw ontwikkelen en prefab maatwerk produceren. Specifieke doelgroepen in contact brengen met gemeenten, die grond uitgeven en versneld kunnen schakelen, is het doel. Gebruiker en aanbieder verbinden zodat dit bijdraagt aan het welzijn van de mens. Bent u op zoek of wilt u informatie over het uitvoeren van specifieke woonoplossingen die passen bij uw woonwens? Ga het gesprek aan zodat vraag en aanbod versneld bij elkaar komen!

Wilt u meer weten over houtbouw en de bouw van houten woningen, over senioren woningdesign en gemeenten die inspelen op deze vraag, neem dan contact met ons op.