Disclaimer Instyling
Spoorlaan  54, 1391 SZ  Abcoude

De website van INSTYLING is zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Toch kan het zijn dat er onjuistheden of onvolkomenheden vermeld worden omdat de volledigheid van gegevens niet altijd gecontroleerd kan worden. Wij wijzen u erop dat wij geen aansprakelijkheid kunnen erkennen voor het onvolledig of niet geheel juist verwoorden van feiten. De op de website afgebeelde foto’s, tekeningen en informatie over objecten zijn bedoeld om een indruk te verkrijgen, er kunnen altijd afwijkingen c.q. verschillen bestaan. De directie van INSTYLING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde gegevens. Onze informatie wordt vrijblijvend verstrekt aan meerdere partijen en is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch dient uitsluitend als uitnodiging tot onderhandelen. Het is de gebruiker van onze website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, mits er uitdrukkelijke schriftelijke om toestemming gevraagd wordt aan de directie van INSTYLING.

Kamer van Koophandel Amsterdam dossier 32149270
BTW-ID NL001361483B57