Energieneutraal bouwen

Vanaf 2021 moeten alle nieuw gebouwde woningen voldoen aan de zogenaamde BENG norm. Wat is dat en wat betekent dat? BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Gebouwen moeten verduurzaamd worden zodat ze energieneutraal of zelfs net zero worden, maar wat wil dit zeggen?

Energieneutraal pand

  1. Het gebouw gebruikt alleen hernieuwbare energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen. Er wordt dus geen fossiele energie gebruikt.
  2. Het energieverbruik van het gebouw is op jaarbasis nul, uitgaande van een gemiddelde invloed van het klimaat in Nederland.
  3. Het gebouw heeft op jaarbasis een totaal gebouw-, gebruikers- en materiaalgebonden energiegebruik van precies nul. Hier is ook de energie meegenomen die nodig is voor de bouw, het onderhoud ervan en (op termijn) de sloop.

Energieneutrale woning

Een volledig energieneutraal huis is hetzelfde als een nul-op-de-meter-woning. Een dergelijke woning wekt zelf alle energie op die het verbruikt. Meestal worden hiervoor zonnepanelen gebruikt, maar dit kan ook met energiebronnen als windmolens en aardwarmte. De woning is dus zogenaamd zelfvoorzienend op het gebied van energie. Veelal wordt er ook geïnvesteerd in goede isolatie, energiezuinige apparaten en gaat men efficiënt om met het energieverbruik.

Wanneer alle woningen energieneutraal zouden zijn zou er 15% minder energie gebruikt worden in Nederland. Het duur echter nog wel enige tijd voordat het zover is.

Energielabel

Een energieneutrale woning ofwel nul-op-de-meter-woning draagt het A+++ label. Dit is het hoogst haalbare energielabel. De volgende zaken zijn vrijwel altijd toegepast in een energieneutraal huis:

  • Het dak ligt vol met zonnepanelen, er staan windmolens of er wordt aardwarmte gebruikt om alle elektrische apparaten te voeden
  • Wanden, vloeren en dak zijn extreem goed geïsoleerd
  • Er is driedubbele beglazing (HR+++ glas)
  • Er is een systeem om restwarmte terug te winnen
  • De verwarming werkt op een zonneboiler of warmtepomp
  • Een eventuele cv-ketel is zeer zuinig

De doelstelling van energiezuinig wonen is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verminderen van de uitstoot van CO2.

Bij Instyling denken we na over efficiënt, praktisch en sfeervol wonen. Een woning moet voldoen aan de behoeften van de bewoner en moet voor lange tijd een fijne plek zijn die geborgenheid geeft. Specifieke doelgroepen zoals ouderen hebben andere woonwensen dan jonge starters. Woningbouwers dienen aan nieuwe bouwnormen zoals de BENG norm te voldoen, maar ontwikkelen ook woningen die in kleine of grotere vorm passend zijn voor verschillende doelgroepen. Instyling zoekt oplossingen voor wonen op maat en ontwikkelt met bouwondernemingen maatwerk huizen die energieneutraal zijn.

Heeft u vragen over energieneutraal levensloopbestendig wonen of een energieneutrale starterwoning, neem dan contact met ons op. Instyling verwijst naar partijen die passende woningen ontwikkeld hebben en begeleidt van bouwplan tot oplevering.