Bouwen aan de rand van gemeenten

De bouw van nieuwe woningen aan de rand van gemeenten wordt vaak gefrustreerd door allerlei regels van de overheid. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil de regels versoepelen voor kleinschalige bouwprojecten. Aldus een artikel in het AD van journalist Hans van Soest.

Om de woningnood op te lossen zet het kabinet in op een aantal grote nieuwe woonwijken en veel extra huizen binnen de bestaande stads- en dorpsgrenzen. Maar dat is niet genoeg om aan de groeiende vraag naar betaalbare huizen te voldoen. Zeker kleinere gemeenten hebben behoefte om ook net buiten de bebouwde kom extra huizen te bouwen. Het aanleggen van zo’n ‘extra straatje’ blijkt in veel gevallen gevallen niet te lukken. Zo werken regels van gemeenten, provincies en de Rijksoverheid zelf nogal eens tegen, blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Het EIB onderzocht de situatie in de provincie Noord-Holland. Daar komen veel kleinschalige projecten niet van de grond door provincieregels die de natuur en het landschap moeten beschermen. Ook moet wettelijk bij het plannen van nieuwe woningen worden aangetoond dat het echt niet binnenstedelijk kan. In de praktijk wordt dat in sommige regio’s uitgelegd als een totaalverbod op bouwen buiten de bebouwde kom.

Leefbaarheid

Minister De Jonge wil daarom de regels wat versoepelen voor projecten tot vijftig woningen die aan de rand van een gemeente worden gepland. Daarover wil hij de komende maanden afspraken maken met alle provinciebesturen.

“Provincies moeten kleinschalige bouwprojecten niet zomaar terzijde leggen’’, zegt hij. “Zeker bij kleine gemeenten is er veel behoefte aan. Gun dorpen de mogelijkheid van een straatje erbij. Als zij niet kunnen bouwen voor de eigen bevolking, gaat de boel op slot. Dan verandert een dorp in een museum. Dat is slecht voor de leefbaarheid. Of jongeren er een woning kunnen vinden bepaalt of de school open kan blijven, of de bus kan blijven rijden en of ze hun ouders mantelzorg kunnen geven. Als zij niet kunnen bouwen voor de eigen bevolking, gaat de boel op slot. Dan verandert een dorp in een museum”.

De Nederlandse bevolking groeit de komende decennia door tot naar verwachting 20,6 miljoen in 2050, aldus een van de scenario’s van het CBS. Om iedereen te kunnen huisvesten moeten in elk geval tot 2030 nog 981.000 extra woningen worden gebouwd. Het merendeel zal binnen de bestaande gemeentegrenzen zijn of op grote nieuwbouwlocaties die de afgelopen jaren zijn aangewezen door het hele land. Daarnaast kunnen er in provincies nog tienduizenden woningen bij komen via kleinschalige projecten net aan de grens van de gemeente, zo verwacht het EIB.

Schaarse ruimte

Volgens De Jonge moet de overheid niet alle regels schrappen. De ruimte is schaars in Nederland en de bouwregels zorgen ervoor dat er rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld natuur, ruimte voor recreatie en schoon water. “We moeten ook niet zomaar gaan bouwen in het groen, maar een beetje minder bureaucratisch kan het wel. Het is hier en daar doorgeschoten. Er moet meer ruimte komen voor kleine projecten net buiten de bebouwde kom. Niet elk stukje gras is te beschermen’’.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt De Jonge dat met de huidige woningnood haast moet worden gemaakt met het aanwijzen van meer plekken waar kan worden gebouwd. Nu veel projecten vertraging oplopen doordat ontwikkelaars kampen met oplopende kosten, moet worden gekeken waar wel sneller kan worden gebouwd. “We kunnen het ons niet veroorloven te zeggen: alles moet per se binnen de bebouwde kom. Om ons land leefbaar te houden moeten we het wel zo veel mogelijk proberen, maar het aantal huizen dat erbij moet komen is te groot”.

Levensloopbestendig wonen

De vraag naar woonruimte voor specifieke doelgroepen horen we bij Instyling steeds vaker. Reden waarom we vanuit die vraag zijn gaan nadenken over oplossingen voor met name de doelgroep 55+ . We steken bij Instyling ons nek uit om contact te maken met overheid en regionale overheden om te bespoedigen dat er grond beschikbaar komt voor levensloopbestendige woningen. Met dat doel voor ogen en onze passie om stijlvolle woonoplossingen te creëren die passen bij de behoefte van bewoners, waarbij de toevoeging van de persoonlijke twist een visie is, zijn we de SR Style levensloopwoning gaan ontwikkelen. SR Style Living is een missie geworden waarmee we voor veel mensen een passende woonsituatie kunnen genereren.

Behoort u tot de doelgroep 55+ die overweegt om de grote gezinswoning te verruilen voor een meer compacte woning die de komende 30 jaar voldoet aan een nieuw leefsituatie? Ga het gesprek met ons aan om met nieuwe inzichten de overheid te stimuleren om grond beschikbaar te stellen. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen via de contactpagina.